KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY

  LOKALIZACJA: ul. Żołnierska 1a    MAPA KALENDARIUM druga połowa XIII w. Powstanie kościoła, XV w. dobudowanie zakrystii, 1729 r. przebudowa kościoła   HISTORIA Kościół Świętej Trójcy (rzymskokatolicki) znajdujący się na Krzekowie został zbudowany w XIIIw. W formie prezbiterialnej, bezwieżowej, kamiennej świątyni, dopiero w XV została dobudowana ceglana Zakrystia od południowej elewacji. Kościół usytuowany został w […]

KOŚCIÓŁ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO W SZCZECINIE

plac św. Ottona 1    MAPA KALENDARIUM 1982 – rozpoczęcie budowy tymczasowej kaplicy 1985 – erygowanie parafii pw. św. Ottona 1992 – rozpoczęcie budowy kościoła 1995 – zakończenie budowy 1997 – poświęcenie świątyni   HISTORIA Kościół Zwiastowania Pańskiego często mylnie nazywany jest kościołem św. Ottona, a taką nazwę nosi działająca przy kościele parafia. Świątynia powstała […]

KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

ulica Orawska 3    MAPA  HISTORIA Kościół Matki Bożej Jasnogórskiej jest wyjątkowy, ponieważ nie został zbudowany na potrzeby kościoła. Budowla powstała jako wieża ciśnień i dopiero pod koniec 1984 roku została przekazana Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Nazwę „Wzgórze Hetmańskie”, gdzie znajduje się obiekt, nadano dla upamiętnienia przebywania tam wojsk hetmana Stefana Czarnieckiego jesienią 1657 roku. Niegdyś Wzgórze było znanym […]

KOŚCIOŁ ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE

LOKALIZACJA: ul. Włościańska 67    MAPA KALENDARIUM XIV w. – budowa gotyckiego kościoła rzymskokatolickiego 1632 – zniszczenie kościoła, odbudowa w krótkim czasie 1677 – zniszczenie budowli w wyniku oblężenia miasta przez Brandenburczyków, odbudowa bez zachowania pierwotnego kształtu głównej nawy i bryły budynku 1784 – zawieszenie dwóch dzwonów na wieży 1944 – poważne uszkodzenie części wschodniej […]

ARCHIKATEDRA ŚW. JAKUBA

LOKALIZACJA: ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 19    MAPA KALENDARIUM 1250 – podjęto budowę murowanej świątyni (ukończenie 1300) 1304 – biskup Henryk von Wachholtz zatwierdził fundację ołtarza w kościele 1370 – przebudowa prezbiterium, zmiana układu bazylikowego na halowy z wieńcem kaplic 1456 – wskutek huraganu runęła wieża południowa 1503 – zakończenie kolejnej odbudowy 1677 – […]

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA CHRZCICIELA

LOKALIZACJA: ul. Bogurodzicy 5a    MAPA KALENDARIUM 1880 – powołanie komitetu budowy kościoła 1888 – rozpoczęcie budowy 1890 – zakończenie budowy 1922 – wykonanie nowej, płaskorzeźbionej nastawy ołtarza głównego 1944 – pożar dachu, hełmu wieży i dzwonnicy do 1945 – kościół był jedynym rzymskokatolickim w Szczecinie po 1945 – odbudowanie kościoła 1984 – wykonanie 5 […]

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA EWANGELISTY

LOKALIZACJA: ul. Świętego Ducha 9    MAPA KALENDARIUM 1318 – wzniesienie kościoła 1534 – rozwiązanie klasztoru franciszkanów i zaadoptowanie budynków klasztornych na przytułek i szpital dla ubogich XVII i XVIII w. – kilkakrotne remonty kościoła 1856 – rozebranie ostatnich pozostałości poklasztornych 1899 – zamknięcie kościoła z uwagi na bardzo zły stan techniczny 1922-34 – gruntowny […]